DitV – skrót zasad

Popełniłam PDF-a ze skrótem zasad do Dogs in the Vineyard.

Można pobrać stąd: Skrót zasad DitV PL.

 

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.