Keep calm i rzygaj apokalipsą

KeepCalmStudio.com-[Crown]-Keep-Calm-And-Barf-Forth-Apocalyptica

Komentarze: 11

Komentarze są wyłączone.

keep calm i dzia­łaj pod pre­sją. jesz­cze 6.

W domu wszy­scy zdro­wi? 😛

pew­nie, że się sta­wiam. keep calm i przej­mu­ję siłą. Two­je, hm, mię­so.
Jesz­cze 4!

uwo­dzę lub mani­pu­lu­ję. Sia­dam u stóp Keeler i czy­tam jej „Apo­ca­lyp­se World”, żeby zre­zy­gno­wa­ła z zała­twie­nia Bra­na. jesz­cze 1.

Otwie­ram mózg na psy­chiczny wir. ZERO

Złe wia­do­mo­ści, nie­ste­ty.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.