FATE: Ms. Male Character

+Geoffrey McVey o postaciach kobiecych w grach: Nie komentowałem ostatniego odcinka Tropes vs. Women in Video Games (Ms. Male Character), ale podczas jednej z rozmów z +Dymphna C. uderzyło mnie, że jest dobry sposób, jak wyjaśnić to erpegowcom. Wyobraź…Continue Reading