Archiwa tagów:MG

Kilka słów o przyimkach

Lubię cza­sem wsłu­chać się w spo­sób, w jaki zna­jo­mi i nie­zna­jo­mi wyra­ża­ją się na temat Mistrzów i Mistrzyń gry. Spo­sób mówie­nia zdra­dza uwew­nętrz­nio­ny spo­sób myśle­nia. Jakie rela­cje mogą pano­wać w gru­pach, któ­rych człon­ko­wie i człon­ki­nie opo­wia­da­ją o sesji, któ­rą gra­li:

  •     pod Mistrzem Gry,
  •     u Mistrza Gry,
  •     z Mistrzem Gry. Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.