Archiwa tagów:pytania

Tarantino o Apocalypse World

Na pew­ne pyta­nia nie chcę odpo­wia­dać,
póki nie wezmę się do pisa­nia.
Quen­tin Taran­ti­no

Tra­fi­łam przypadkowo‐nieprzypadkowo na wywiad z  Quen­ti­nem Taran­ti­no, któ­ry słu­żył jako wstęp do sce­na­riu­sza Wście­kłych psów. Wywiad jest sprzed 20 lat, ale ja mimo­wol­nie patrzy­łam na nie­go przez pry­zmat Apo­ca­lyp­se World, prio­ry­te­tów i przy­ka­zań, któ­re obo­wią­zu­ją Mistrza Cere­mo­nii. Posłu­chaj­cie, jak Taran­ti­no mówi o AW: Czy­taj dalej

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.