Archiwa tagów:Vincent Baker

Dwie najważniejsze erpegowe informacje tego roku.

AWNa Polco­nie 2013 będzie pre­mie­ra pol­skie­go wyda­nia Apo­ca­lyp­se World.vbaker

Na Polco­nie 2013 jed­nym z gości będzie Vin­cent Baker, autor Dogs in the Viney­ard, Apo­ca­lyp­se World, Mur­de­ro­us Ghosts i kil­ku innych oraz rewe­la­cyj­ny pro­jek­tant rewe­la­cyj­nych gier.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.