W ruinach jutra: nanogry Vincenta Bakera

Na Google+ Vin­cent Baker infor­mu­je, że wraz z koń­cem maja wypu­ści zestaw 5 nano­gier.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-raging-bonfire-image11182096

Autor pisze tak:

The Sun­de­red Land is a series of 5 nano‐sized role­play­ing games, plus some nano‐sized sup­ple­men­ta­ry mate­rial. 4 of the games are for face to face play; the 5th is for play onli­ne, here on G+ or on your blog or whe­re­ver. The games are:
Cara­van Guards in the Ruins of the Futu­re (face to face)
Night Watch in the Ruins of the Futu­re (face to face)
At Ends in the Ruins of the Futu­re (face to face)
War­riors in the Ruins of the Futu­re (face to face) and
A Doomed Pil­grim in the Ruins of the Futu­re (onli­ne)

I’m pret­ty exci­ted to show them off. I think they’re neat.

Orien­ta­cyj­na cena cało­ści to 5$, gry będą w pdfie i na for­mat pocz­tów­ki (czy­li więk­sze niż wizy­tów­ko­we Vast & Star­lift). Nie­daw­no na Google+ roz­gry­wa­ny był Doomed Pil­grim, o czym infor­mo­wał Droz­dal.

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.