Z regulaminu Avangardy 2014

Ponieważ zależy nam na komforcie każdego Uczestnika, wszyscy Uczestnicy, Organizatorzy i członkowie Obsługi Konwentu są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa. W szczególności naleganie na dalszy kontakt z kimś, kto prosił o zakończenie rozmowy, nie będzie tolerowane.

Co tu jest dobrego:

  • To w zasadzie pierwszy raz, gdy regulamin konwentu fantastyki jasno wyraża niezgodę na molestowanie i nękanie podczas konwentu (jeśli się mylę, wskaż mi! ucieszę się). To ważny sygnał.
  • Wyliczone są zachowania, które są niemile widziane, szczególnie fragment o „naleganiu na dalszy kontakt” – fajnie, że to podkreślono, skoro mamy taką kulturę, że coś takiego jest bagatelizowane.

Co nie jest takie fajne:

  • Regulamin nie precyzuje, do kogo należy się zwróci, gdy nastąpi opisana w punkcie sytuacja. Bez procedur zapis jest martwy.
  • To dopiero 25. punkt. Wyżej są paragrafy dotyczące naklejania ogłoszeń (sic!) i wnoszenia broni.
  • Ten zapis nie jest dodatkowo podkreślony na stronie (a przydałoby się, skoro to zmiana od zeszłego roku) – trudno oczekiwać, że nękanie będzie zgłaszane, jeśli uczestniczki i uczestnicy nie będą wiedziały, że mogą je zgłosić. Podobnie trudno oczekiwać, że istnienie tego punktu uświadomi potencjalnym sprawcom (czyli: uczestnikom i uczestniczkom), że za to można wylecieć, skoro łatwo tego nowego punktu nie zauważyć.

Tak czy inaczej to krok w dobrym kierunku! Wierzę, że w kolejnych latach doczekamy się zasad postępowania w sytuacjach z nękaniem i molestowaniem (w tym seksualnym) z prawdziwego zdarzenia.

Komentarze: 2

Komentarze są wyłączone.

Zdaje się, że Avangarda wrzuciła ten punkt jako oddzielny wpis na fb, żeby każdy zauważył ( ale don’t quote me on that, na pewno widziałam go na mojej ścianie, ale nie mogę znaleźć).
Tak czy inaczej, krok w dobrym kierunku :).

» Ava, Ava i po Avie naked female giant

[…] Tego­roczna Avan­garda ucie­szyła mnie tym, że w infor­ma­to­rze została zamiesz­czona infor­ma­cja na temat bez­pie­czeń­stwa, a kon­takty do patrolu medycz­nego były roz­le­pione na nie­mal każ­dych drzwiach. W pierw­szej kwe­stii to spora poprawa od zeszłego roku, kiedy kwe­stie anty­ha­ra­smen­towe zała­twiał w więk­szo­ści 25. punkt regu­la­minu. […]

Copyright © 2018. Powered by WordPress & .