Zeszłorocznie

PicMonkey Collage2

Po raz pierwszy zagrałam w 2014 roku.

 

 

PicMonkey Collage1

Sprawdzone, grane ponownie

 

Podsumowanie:
Zagrałam w 23 różne erpegi, z czego poznałam 12 nowych. Odkrycie roku: Torchbearer. Autor roku: Vincent Baker. Trauma roku: Cat Johna Wicka podczas Gramy!.

 1. Action Castle
 2. Apo­ca­lypse World x5
 3. Bacchanalia
 4. Bliss Stage x4
 5. Cat
 6. City of Petra
 7. Dogs in the Viney­ard (Psy w winnicy) x11
 8. Doll
 9. Ear­th­dawn 3ed.
 10. InSpec­tres
 11. Into the Odd
 12. Micro­scope
 13. Mon­ster­he­arts
 14. Mur­de­rous Ghosts x8
 15. Nano­world
 16. Pri­me­time Adven­tu­res
 17. S/lay w/Me x5
 18. Saga of the Ice­lan­ders
 19. Sundered Land: Cara­van Guards
 20. Torch­be­arer x6
 21. Urban Sha­dows
 22. Valiant Girls
 23. Whi­te­Bo­oks (play­test, eng)

 

Copyright © 2018. Powered by WordPress & .