#51in15

…czyli wyzwanie na nowy rok.

Wszystkim, którzy lubią gry, oraz wannabe game designerom proponuję udział w zabawie  i wyzwaniu zarazem zagrania 51 gier w 2015 roku. Założenia wyzwania:

Over the course of 2015, I intend to play 51 different tabletop games. Some of these shall be roleplaying games. Some shall be card games. Some may be boardgames. I suspect even one or two will be wargames. Some will be new to me. Some will be new this year. Quite a few will probably still be somewhere in the design process. Some will be old. And some I will have played a thousand times before. But I will only count each one once, no matter how many times I play it over the course of the year. So there will be a variety of them.

Czyli wliczają się gry „stolikowe”, ale nie komputerowe. Liczą się erpegi, karcianki, planszówki, gry nowe i stare (i te, co jeszcze nie wyszły). Ważne: każdy tytuł liczy się osobno.

Wyzwanie jest zgamifikowane, można uzyskać badge w ramach achievmentu. Jeśli 51 tytułów to za mało, spróbujcie nastukać 30 gier krótszych niż 30 minut, 45 napisanych przez kobiety albo 5 w więcej niż 5 osób. Albo 2015 gier. Haha!

Komentarze: 1

Komentarze są wyłączone.

» #51in15 – achievement unlocked! naked female giant

[…] jed­nego roku nie jest łatwo. Z koń­cem lipca udało mi się zre­ali­zo­wać pod­sta­wowe wyzwa­nie #51in15 i osią­gnąć 4 zada­nia […]

Copyright © 2018. Powered by WordPress & .